New iPhone
up to
50% off

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte
tur adipisicing elit, sed do eiusmod

Máy Win zin 100% nguyên bản – 21/04

 

Mình có nhập về mấy cây Máy chạy Win up lên bán cho anh em.
Cam kết đúng zin 100% nguyên bản có sao để vậy bán. không sửa chữa thay thế bất cứ gì cả.
bán ra bao test 02 tuần hoàn lại tiền và bảo hành 06 tháng.

Cụ thể như sau :

1 – LENOVO 80VF002JUS ( 2016 ) – Yoga
CPU: 2.7 GHz – Intel Core i7 – 7500U
RAM: 8 GB
SSD: 256 GB
Ngoại hình: 99%
Giá : 25tr999k

2 – Lenovo Thinkpad Carbon 20BS003BUS – 2016
CPU: 2.6 GHz – Intel Core i7 – 5600U
RAM: 8 GB
SSD: 512 GB
Bảo hành chính hãng 2/2019
Ngoại hình: 99%
Giá : 14tr399k

3 – LENOVO thinkpad Car bon 20BTS4380E ( 2015 )
CPU: 2.3GHz – Intel Core i5 – 5300U
RAM: 8 GB
SSD: 256 GB
BH: 11/2018
Ngoại hình: 99%
Giá : 12tr399k

4 – HP EliteBook x360 1030 G2 ( 2017 )
CPU: 2.8 GHz – Intel Core i7 – 7600U
RAM: 16 GB
SSD: 512 GB
Bảo hành chính hãng 11/2020
Ngoại hình: 99%
Giá : 23tr499k

5 – HP EliteBook x360 1030 G2 ( 2017 )
CPU: 2.8 GHz – Intel Core i7 – 7600U
RAM: 16 GB
SSD: 256 GB
Bảo hành chính hãng 7/2020
Ngoại hình: 99%
Giá : 21tr499k

6 – HP Spectre x360 Convertible 13 – w0XX ( 2017 )
CPU: 2.7 GHz – Intel Core i7 – 7500U
RAM: 16 GB
SSD: 512 GB
Bảo hành chính hãng : 3/2018
Ngoại hình: 99%
Giá : 21tr499k

7 – Surface Pro 4
CPU: 2.4GHz – Inter Core i5 – 6300U
RAM: 4GB
SSD: 128GB
Ngoại hình: 98% ( trầy nhẹ )
Giá : 17tr499k

8 – Surface Pro 3
CPU: 1.9GHz – Intel Core i5 – 4300U
RAM: 4GB
SSD: 128GB
Ngoại hình: 99%
Giá : 11tr899k

9 – Surface Pro 2017
CPU: 1.0 GHz – Intel Core m3 – 7Y30
RAM: 4 GB
SSD: 128 GB
BH: 1/2019
Ngoại hình: 99%
Giá : 13tr499k

10 – Dell Inspiron 13 – 7359 ( 2016 )
CPU: 2.5 GHz – Intel Core i7 – 6500U
RAM: 8 GB
SSD: 256GB
Ngoại hình: 97%
Giá : 18tr199k

11 – Dell Inspiron 13 – 7359 ( 2016 )
CPU: 2.5 GHz – Intel Core i7 – 6500U
RAM: 8 GB
HDD: 1000Gb
Ngoại hình: 99%
Giá : 17tr499k

Liên hệ : 0908662882 – 0976662882
Nhật Huy Mobi 434 Vĩnh Viễn F8Q10

sao để vậy bán. không sửa chữa thay thế bất cứ gì cả.
bán ra bao test 02 tuần hoàn lại tiền và bảo hành 06 tháng.

Cụ thể như sau :

1 – LENOVO 80VF002JUS ( 2016 ) – Yoga
CPU: 2.7 GHz – Intel Core i7 – 7500U
RAM: 8 GB
SSD: 256 GB
Ngoại hình: 99%
Giá : 25tr999k

2 – Lenovo Thinkpad Carbon 20BS003BUS – 2016
CPU: 2.6 GHz – Intel Core i7 – 5600U
RAM: 8 GB
SSD: 512 GB
Bảo hành chính hãng 2/2019
Ngoại hình: 99%
Giá : 14tr399k

3 – LENOVO thinkpad Car bon 20BTS4380E ( 2015 )
CPU: 2.3GHz – Intel Core i5 – 5300U
RAM: 8 GB
SSD: 256 GB
BH: 11/2018
Ngoại hình: 99%
Giá : 12tr399k

4 – HP EliteBook x360 1030 G2 ( 2017 )
CPU: 2.8 GHz – Intel Core i7 – 7600U
RAM: 16 GB
SSD: 512 GB
Bảo hành chính hãng 11/2020
Ngoại hình: 99%
Giá : 23tr499k

5 – HP EliteBook x360 1030 G2 ( 2017 )
CPU: 2.8 GHz – Intel Core i7 – 7600U
RAM: 16 GB
SSD: 256 GB
Bảo hành chính hãng 7/2020
Ngoại hình: 99%
Giá : 21tr499k

6 – HP Spectre x360 Convertible 13 – w0XX ( 2017 )
CPU: 2.7 GHz – Intel Core i7 – 7500U
RAM: 16 GB
SSD: 512 GB
Bảo hành chính hãng : 3/2018
Ngoại hình: 99%
Giá : 21tr499k

7 – Surface Pro 4
CPU: 2.4GHz – Inter Core i5 – 6300U
RAM: 4GB
SSD: 128GB
Ngoại hình: 98% ( trầy nhẹ )
Giá : 17tr499k

8 – Surface Pro 3
CPU: 1.9GHz – Intel Core i5 – 4300U
RAM: 4GB
SSD: 128GB
Ngoại hình: 99%
Giá : 11tr899k

9 – Surface Pro 2017
CPU: 1.0 GHz – Intel Core m3 – 7Y30
RAM: 4 GB
SSD: 128 GB
BH: 1/2019
Ngoại hình: 99%
Giá : 13tr499k

10 – Dell Inspiron 13 – 7359 ( 2016 )
CPU: 2.5 GHz – Intel Core i7 – 6500U
RAM: 8 GB
SSD: 256GB
Ngoại hình: 97%
Giá : 18tr199k

11 – Dell Inspiron 13 – 7359 ( 2016 )
CPU: 2.5 GHz – Intel Core i7 – 6500U
RAM: 8 GB
HDD: 1000Gb
Ngoại hình: 99%
Giá : 17tr499k

Liên hệ : 0908662882 – 0976662882
Nhật Huy Mobi 434 Vĩnh Viễn F8Q10